Reklama
 
Blog | Vladimír Votápek

Vánoční dárek ruským sirotkům aneb Pomsta růžového pantera

 

Tzv. Magnitského zákon rozčílil ruskou věrchušku do té míry, že zakázala adopci ruských sirotků do USA přesně podle sovětské logiky „a vy zase bijete černochy...“

Státní Duma dala ruským sirotkům takový zvláštní vánoční dárek. Ve snaze zavděčit se kremelské vrchnosti přijala zákon, který zakazuje adopci ruských dětí občany Spojených států. Komentátoři v zásadě vidí dva možné důvody takového kroku. Prvním (a oficiální ruskou propagandou podporovaným) vysvětlením je snaha ochránit lidská práva ruských občánků, kteří jsou v Americe nejrůznějším způsobem trápeni a ohrožováni na svých útlých životech. Druhým možným důvodem přijetí zákona (podporovaným také ruskou opozicí) je snaha ruské elity „pomstít se“ Američanům za to, že v USA přijali tzv. Magnitského zákon, který zavádí sankce proti ruským oficiálním představitelům, kteří porušují lidské práva.

Podívejme se nejprve na argumenty zastánců prvního důvodu. Skutečností zůstává, že za posledních dvacet let zemřelo v USA násilnou smrtí, nebo v důsledku nešťastné události 19 dětí adoptovaných z Ruska. U všech adopcí do ciziny to bylo 21 úmrtí. To je jistě smutné a snad každý normální člověk by si přál, aby to číslo bylo nižší, nejlépe nulové. O tom, že takového cíle není snadné dosáhnout, svědčí mj. 1220 zabitých dětí, adoptovaných za stejné období ruskými občany. Dodejme, že poměr počtu dětí adoptovaných cizinci a ruskými občany se pohybuje kolem 30:70. Když už jsme u čísel, asi by bylo správné také připomenout, že většina z 60.000 dětí, adoptovaných americkými rodiči, byly děti s různými vadami, které by si jen obtížně hledali cestu do ruských rodin. Američané totiž jsou, stejně jako všichni ostatní cizinci, ve srovnání s ruskými občany, při adopci výrazně znevýhodněni a proto jen zřídka adoptují novorozence nebo zdravé a bezproblémové děti.

Druhá a pro mne mnohem důvěryhodnější skupina komentátorů se naopak domnívá, že zákaz adopcí je hloupou snahou o pomstu za přijetí zákona pojmenovaného po Sergeji Magnitském, ubitém v ruském vezení.

Reklama

Tento právník a auditor pracoval pro Hermitage Capital Management amerického investora Billa Browdera[1]. Ten si sice v RF vydělal několik stovek milionů dolarů, ale pak se stal terčem spiknutí policistů, finančních úředníků a pracovníků justice, kteří jeho firmy vytunelovali takovým způsobem, že i čeští tuneláři proti nim vypadají jako břídilové. Mafie v policejních uniformách nejprve zabavila razítka a dokumenty řady společností, patřících pod Hermitage fund. Pak spiklenci umožnili podstrčeným osobám vystupovat jako manažeři tunelovaných firem. Podvodníci v roli manažerů zfalšovali účetnictví tak, aby se firmy dostaly do obrovské ztráty a pak požadovali vrácení daňových přeplatků. Ty jim byly obratem ruskou finanční správou vyplaceny ve výši 230 mil. USD[2]. Bill Browder mohl jenom bezmocně přihlížet a počítat ztráty.

Sergej Magnitský zemřel proto, že se mu během vlastního vyšetřování podařilo příliš věrohodně popsat výše uvedenou transakci a ukázat na konkrétní spiklence. Proto byl zatčen, obviněn z podvodu a uvězněn. V ruském vězení také po 358 dnech zemřel v důsledku nedostatečné lékařské péče a pravděpodobně i bití. Až dosud by to mohl být celkem banální příběh, jakých se v Rusku dějí desítky. Ovšem Sergej Magnitsky pracoval pro Billa Browdera, který se rozhodl, že jenom tak nesklopí hlavu. Měsíce a léta působil na veřejnost, oslovoval kongresmany a senátory, dával rozhovory, až se mu podařilo prosadit přijetí zákona, který mj. stanoví[3]:

a)             Spojené státy mají i nadále poskytovat pomoc a podporu ruskému lidu v jeho úsilí o nastolení demokratickému politickému systému, respektujícího individuální svobody, včetně svobodného šíření informací…;

b)             Kongres USA konstatuje, že ruské vláda potlačuje odlišné názory a politickou opozici.

 

Zákon také ukládá  presidentovi USA, aby Kongresu předkládal seznam osob, které:

a)             Jsou podle jeho názoru odpovědné za uvěznění, týrání a smrt Sergeje Magnitského, nebo z toho mají užitek;

b)             podíleli se na spiknutí, odhaleném S. Magnitským;

c)              jsou odpovědné za mimosoudní vraždy, mučení nebo jiné porušování lidských práv, páchané proti jednotlivcům, snažících se o zveřejnění ilegálních aktivit, uskutečňovaných představiteli ruské vlády.

 

Ministři vlády USA takovým osobám zakážou vstup na území Spojených států a zmrazí nebo zakážou majetkové transakce, pokud se mají provádět na území USA, nebo za účasti amerických občanů či firem.

 

Připadne Vám nepochopitelné, že by přijetí sankcí proti potenciálním americkým rodičům bylo skutečně reakcí na tzv. Magnitského zákon? Připadne Vám neuvěřitelné, že by si Kreml bral jako rukojmí svých vztahů se Spojenými státy vlastní sirotky? Tož vítejte v zemi, kde vládnoucí elita suverénně rozhoduje o tom, co je demokracie a co jsou lidská práva.

 

 


[1] )            Jako zajímavost uvěďme, že pan Browder je vnukem Earla Browdera, bývalého vůdce Komunistické strany USA.

[2] )            Šlo o nejvyšší daňovou vratku v ruské historii.

[3] )            Viz:  Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 –