Reklama
 
Blog | Vladimír Votápek

Šťastný a poctivý rok 2013.

O tom, jak šťastný a veselý bude nový rok, rozhodneme i my sami. Mimo jiné tím, jak účinně se postavíme korupci - u těch druhých i sami u sebe.

 

Přes všechen povinný optimismus si přiznejme, že nový rok pravděpodobně nebude o nic lepší než ten starý, který nám nepřinesl mnoho dobrého. Nemá cenu sepisovat seznam všeho, co nás trápilo a nadále bude trápit. Každého z nás potkává zlo v jiné podobě, každého otravuje něco trochu jiného, každý z nás zápasí s jinými démony. Ale snad se nemýlím, když řeknu, že společný jmenovatel mnoha našich těžkostí je korupce v mnoha podobách. Obávám se, že i letos se budeme potkávat a střetávat s nespravedlností a zlem. S pusou otevřenou budeme jenom zírat, co všechno je možné ukrást nebo zneužít. Všudypřítomná zlodějna, úplatkářství, zkaženost, neumětelství, to všechno jsou různé podoby toho, že příliš mnoho lidí nekoná, jak má konat.

Co je stejně blbé jako korupce sama, je to, že její odstranění není vůbec snadné. Možná proto, že sobectví a chamtivost, které leží u jejích kořenů, jsou lidem jaksi vlastní. To společnost, výchova, morálka a zákony mají spoutat sílu primitivního egoismu. Obrazně řečeno zapřáhnout čerta do pluhu. Donutit ho, aby dělal dobro.

Reklama

V praxi ale vidíme, že se nám ta živelná energie příliš často utrhne z řetězu. Na vlastní kůži poznáváme, že ti, kteří se tlačí k řízení společnosti, jsou nejméně vhodní, aby zkrotili temné síly. Často je obtížné rozeznat, zda jsou politici a tak zvaní odborníci hloupí, nebo zkažení. S jistotou ale víme, že špatné je jedno i druhé.

Proto bych chtěl popřát všem i sám sobě, aby se nám podařilo najít recept, jak věci skutečně měnit k lepšímu. Abychom měli šanci se s  údivem zastavit a obdivovat příklady lidské ušlechtilosti a dobra.

A když se nám to nedaří ve velkém, mohli bychom to, protentokrát, zkusit v malém. Přestaňme čekat, že se stane něco „velkého“. Doufat, že někdo někde něco udělá a tím vyřeší naše problémy. Zkusme udělat něco v malém, na svém osobním dvorečku. Na místo velkého čerta sobectví těch druhých zkusme zapřáhnout do pluhu naše osobní ďáblíky. Zkusme něco udělat s vlastními chybami a zlozvyky, se kterými jsme se dávno naučili žít, a které máme sklon omlouvat. Možná pak zjistíme, že i to velké strašidlo společenské korupce není tak neporazitelné.

Přeji Vám šťastný a poctivý rok 2013.